Volyňští Češi
Holásková Kateřina, Cislická, Bílková

Datum narození 08. 03. 1888
Rodinní příslušníci
Manžel: Bílek Antonín
Vážený občan Koryta, Dubno Krasilno, Dubno

Související ikony a archiválie

Rodinné kroniky a rodokmeny