Volyňští Češi
Cislický Leon, Nikolaj

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození 15. 12. 1910
Místo narození Krasilno, Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno

Související ikony a archiválie

Rodinné kroniky a rodokmeny