Volyňští Češi
Cislický Leon, Nikolaj

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 15. 12. 1910
Místo narození Krasilno, Dubno
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 21. 03. 1944, Rovno

Související ikony a archiválie

Rodinné kroniky a rodokmeny