Volyňští Češi
? Růžena, Žroutová

Datum narození * 27. 12. 1916
Rodinní příslušníci
Vážený občan Moldava I, Dubno