Obce na Volyni
Slavonín (Olomouc)

Slavonín je historická obec, městská čtvrť a katastrální území na jihozápadě statutárního města Olomouce, které má přes 2 tisíce obyvatel. Jeho součástí je i bývalá obec Kyselov. Na území Slavonína bylo nalezeno sídliště z mladší doby kamenné a v lokalitě Horní lán i pohřebiště z tohoto období. Je zde doloženo také osídlení kolem roku 1700 př. n. l.: větěřovická kultura, kultura lužických popelnicových polí, plátěnická kultura, halštatské období.

Podíl čs. obyvatelstva 100%
Újezd Československo (repatriace)
Mapová síť Ukázat na mapě
Místo repatriace

Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války

Žrout Vladimír, Jan; Žrout Josef, Jan

Ostatní

? Marie, Žroutová; ? Růžena, Žroutová