Volyňští Češi
Horáček Alexandr

Datum narození * 14. 3. 1918
Rodinní příslušníci
Vážený občan Podvysoká, Dubno