Volyňští Češi
? Antonie, Horáčková

Datum narození * 1. 10. 1919
Rodinní příslušníci
Vážený občan Podvysoká, Dubno