Volyňští Češi
Luciusová Marie, Gottfried, Kubešová

Datum narození * 28. 2. 1940
Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Hrušovany (Polepy), Československo (repatriace)
Úmrtí † 2021