Volyňští Češi
? Emilie, Hrdličková

Datum narození * 9. 3. 1907
Rodinní příslušníci
Manžel: Hrdlička Cyril
Vážený občan Újezdce, Dubno