Volyňští Češi
? Emilie, Hrdličková

Datum narození 09. 03. 1907
Rodinní příslušníci
Manžel: Hrdlička Cyril
Vážený občan Újezdce, Dubno