Volyňští Češi
? Božena, Kalivodová

Datum narození 10. 09. 1907
Rodinní příslušníci
Manžel: Kalivoda Václav
Místo repatriace Chrašťany (Krásný Dvůr), Československo (repatriace)
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský