Volyňští Češi
Kalivoda Václav

Datum narození * 27. 8. 1893
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Chrašťany (Krásný Dvůr), Československo (repatriace)
Vážený občan Kupičov, Vladimír Volyňský