Volyňští Češi
Svítek Antonín, Vladimír

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 20. 3. 1904
Místo narození Noviny Č., Dubno
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Marie, Svítková
Národnost česká
Odveden 21. 08. 1944 ČSVJ/NT, 01. 09. 1944 (PR 193/44), Sadagura
Hodnost vojín pol.
Úmrtí † 21. 6. 1980