Volyňští Češi
Moučková Marie, Svítková

Datum narození * 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Noviny Č., Dubno