Volyňští Češi
Dvořáková Božena, František, Kabátová

Rodinní příslušníci
Vážený občan Martinovka, Rovno