Volyňští Češi
? Olga, Cíglová

Datum narození * 15. 3. 1912
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Slavonín (Olomouc), Československo (repatriace)
Vážený občan Moldava I, Dubno