Volyňští Češi
? Olga, Cíglová

Datum narození * 15. 3. 1912
Rodinní příslušníci
Vážený občan Moldava I, Dubno