Volyňští Češi
? Antonie, Jeníčková

Datum narození * 29. 8. 1910
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novokrajev, Ostroh