Volyňští Češi
Pelikán Antonín

Datum narození * 15. 3. 1904
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Srby, Československo (repatriace)
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský