Volyňští Češi
? Libuše, Antonín, Pelikánová

Datum narození * 25. 6. 1904
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Srby, Československo (repatriace)
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský