Volyňští Češi
Pelikán Vladimír

Datum narození * 15. 8. 1901
Rodinní příslušníci
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský