Volyňští Češi
? Emilie, Pelikánová

Datum narození * 7. 5. 1905
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Srby, Československo (repatriace)
Vážený občan Dolinka, Vladimír Volyňský