Volyňští Češi
Lanková (Langová) Anna, Alexandr, Krejčíková

Datum narození * 14. 1. 1909
Rodinní příslušníci
Vážený občan Okolek, Žitomír