Volyňští Češi
Lanková (Langová) Antonie, Alexandr, Koublová

Datum narození * 14. 5. 1906
Rodinní příslušníci
Vážený občan Ivanoviče Č., Žitomír