Volyňští Češi
Šebesta Miroslav, Bohuslav

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 1. 1. 1922
Místo narození Boratín, Luck
Rodinní příslušníci
Vážený občan Novostav -y, Luck
Národnost česká
Odveden
22. 03. 1944, Rovno (e)