Volyňští Češi
Vyletěl (Vyletal) Václav

Datum narození * 14. 4. 1893
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno