Volyňští Češi
? Antonie, Vyletělová (Vyletalová)

Datum narození * 5. 4. 1897
Rodinní příslušníci
Vážený občan Mirohošť, Dubno