Volyňští Češi
Vynikal Vladimír

Datum narození * 1896
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh