Volyňští Češi
? Žofie, Vynikalová

Datum narození * 9. 6. 1905
Rodinní příslušníci
Vážený občan Holoveň Č., Ostroh