Volyňští Češi
Kulčíková Hedvika, Josef, Kristová

Datum narození * 30. 4. 1894
Rodinní příslušníci
Vážený občan Rubešovka, Ovruč