Volyňští Češi
Kristová Hedvika, Jan

Datum narození * 9. 2. 1929
Rodinní příslušníci
Sourozenci: Krista Josef, Jan
Vážený občan Rubešovka, Ovruč