Volyňští Češi
? Anna, Fedorčuková

Datum narození * 27. 1. 1891
Rodinní příslušníci
Vážený občan Krušinec, Žitomír