Volyňští Češi
Pokorná Marie, Ješkeová

v Čechách se již psala jako Ježková. Pochovaná je na hřbitově ve Skupicích společně se svou matkou a manželem.

Datum narození * 20. 10. 1908
Rodinní příslušníci
Manžel: Ješke Václav
Vážený občan Volkov, Dubno Buderáž, Dubno