Volyňští Češi
? Žofie, Josef, Levická

Datum narození * 17. 5. 1907
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malovanka, Křemenec