Volyňští Češi
Levický Jan, Dominik

Datum narození * 15. 7. 1931
Rodinní příslušníci
Vážený občan Malovanka, Křemenec