Volyňští Češi
? Emilie, Tomáš, Malinová

Datum narození * 14. 1. 1911
Rodinní příslušníci
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč