Volyňští Češi
Malina Antonín, Ladislav

Datum narození * 2. 6. 1907
Rodinní příslušníci
Místo repatriace Dobříčany (Liběšice), Československo (repatriace)
Vážený občan Huta Marjatin, Ovruč