Volyňští Češi
Hrazdilová Anna, Jakub, Grejcarová

Datum narození * 1881
Rodinní příslušníci
Vážený občan Kopče, Luck