Volyňští Češi
Grejcar Josef, Jan

Zdrojová databáze Příslušníci čs. jednotek za 2. sv. války
Datum narození * 1. 8. 1906
Místo narození Kopče, Luck
Rodinní příslušníci
Národnost česká
Odveden 20. 03. 1944 a 16. -17. 05. 1944 ČSVJ/NT, 19. 05. 1944 (PR 103/44), Rovno a Kaměněc Podolskij
Hodnost vojín pol.