Volyňští Češi
? Pavlína, Josef, Bohuslavová

Datum narození * 1875
Rodinní příslušníci
Vážený občan Podcurkov, Rovno