Volyňští Češi
? Marie, Antonín, Bohuslavová

Datum narození * 1905
Rodinní příslušníci
Vážený občan Podcurkov, Rovno