Volyňští Češi
Bohuslav Rostislav, Emilián

Datum narození * 1931
Rodinní příslušníci