Volyňští Češi
Šulženko Jiří, Mikuláš

Bydleli v Sofievce č.p. 6

V roce 1947 se usídlili v Meclově u Horšovského Týna.

Datum narození * 14. 4. 1930
Rodinní příslušníci
Vážený občan Sofievka I (Dubno), Dubno