Volyňští Češi
? Anna, Skopová

Datum narození * 15. 6. 1887
Rodinní příslušníci
Vážený občan Újezdce, Dubno