Volyňští Češi
Skopová Marie, Zofová

Datum narození * 25. 3. 1910
Rodinní příslušníci
Rodiče: ? Anna, Skopová
Manžel: Zof Josef, Jan
Vážený občan Újezdce, Dubno