Volyňští Češi
Moravcová Marie, Zumrová

Datum narození * 17. 3. 1904
Rodinní příslušníci
Manžel: Zumr Miloslav
Místo repatriace Větrušice (Čeradice), Československo (repatriace)
Vážený občan Hrušvice, Rovno