Volyňští Češi
? Anna, Zumrová

Datum narození * 1860
Rodinní příslušníci
Děti: Zumr Václav
Vážený občan Hrušvice, Rovno