Volyňští Češi
Mojdl Antonín

Datum narození * 1888
Rodinní příslušníci
Manželka: ? Marie, Mojdlová
Vážený občan Rapatov, Dubno