Volyňští Češi
Mojdl Emilián, Antonín

Datum narození * 1933
Rodinní příslušníci
Vážený občan Rapatov, Dubno