Volyňští Češi
Mojdl Vladimír, Antonín

Datum narození * 1929
Rodinní příslušníci
Vážený občan Rapatov, Dubno