Volyňští Češi
Kloboučník Jan

Datum narození * 7. 4. 1900
Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno