Volyňští Češi
Kloboučník Josef, Bohumil

Datum narození * 27. 3. 1929
Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno