Volyňští Češi
Kloboučník Bohumil

Datum narození * 18. 9. 1889
Rodinní příslušníci
Vážený občan Jezírko, Dubno